Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Posts Tagged ‘reveal’

Verbele show, demonstrate, display, exhibit, reveal

Posted by burdujan pe 11/08/2010

Verbele to show (showed, shown), to demonstrate (ed), to display (ed), to exhibit (ed), to reveal (ed) în traducere înseamnă a arăta, a demonstra.

Verbul to show – „a arăta” – are sensul cel mai general dintre toate:
to show a new videocamera – a arăta o cameră video nouă,

Will you show me the shortest way to the station, please?
Îmi vei arăta drumul cel mai scurt până la stație?

Verbul to demonstrate – „a arăta”, „a demonstra” se folosește în următoarele contexte:

a) se referă la sentimente personale ale omului manifestate prin acțiuni:

The boy demonstrated his love for the puppy by taking good care of it.
Băiatul își demonstra dragostea față de cățeluș prin faptul că avea grijă de el.

b) a arăta, prin argumente sau prin exemple concrete, adevărul sau neadevărul unei afirmații, al unui fapt etc.:

The salesperson demonstrated to me how to use the video camera.
Vânzătorul mi-a demonstrat cum funcționează această cameră video.

c) a face parte în acțiuni publice:

The workers marched through the streets with flags and posters demonstrating their solidarity.
Muncitorii mărșăluiau pe stradă cu drapele și postere demonstrând solidaritatea lor.

Verbul to display – „a arăta”, „a da dovadă de”, „a manifesta”:
to display one’s intelligence – a-și manifesta inteligența
to display one’s generosity – a-și manifesta generozitatea

The soldiers displayed no fear under the enemy’s fire.
Soldații au dat dovadă de lipsă de frică în fața focului inamicului.

Verbul to exhibit – „a expune (la o expoziţie, etc.)” „a arăta” cu scopul atragerii atenției:

George wondered why I didn’t want to exhibit my paintings.
George s-a interesat de ce nu doresc să expun tablourile mele la expoziţie.

Vervul to reveal – „a destăinui”, „a divulga”:
The girl made me swear never to reveal her secret.
Fata m-a obligat să jur, că niciodată nu-i voi divulga secretul.

Reclame

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »