Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for the ‘Word of the Day’ Category

Study Point

Posted by burdujan pe 09/05/2010

Slang:
show-off
= a person who attracts attention by frequently demonstrating their talents
= fandosit

Proverb:
A penny saved is a penny earned.
= not spending is the same as earning money.
= bobiță cu bobiță se umple sacul
= par cu par se face cerga

Quote:
The few who DO are the envy of the many who ONLY watch
Puţinii, care realizeaza ceva sunt invidiati de cei multi care doar privesc.
– Jim Rohn

Word of the Day:
runway
• the strip on which planes land and take off
• câmp de decolare

Idiom:
easier said than done – (e) uşor de spus, dar greu de făcut
E.g. To climb Mount Everest is easier said than done.

Posted in Study Point, Word of the Day | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Study Point

Posted by burdujan pe 21/02/2010

Slang:

burnt out
= lacking energy, extremely tired, worn out from working too much;
= lipsit de energie, extrem de obosit;

Proverb:
Better untaught than ill taught.
Mai bine fără școală decât fără maniere.
= it is better not to be taught at all than to be taught badly;

Tongue Twister:
I scream, you scream, we all scream for icecream!

Quotes:
Attitude is a little thing that makes a big difference.
Atitudinea e a acel lucrul mic care face marea diferenţă.
Winston Churchill

Word of the Day:
itinerary • the schedule for your vacation

Abbreviation:

IMHO – is an acronym often used in email, posting, and chat directly before an opinion that may be honest but is rarely humble.
IMHO stands for in my humble opinion.

Idiom:
easier said than done – (e) uşor de spus; ușor de spus, greu de făcut
To climb Mount Everest is easier said than done.

Posted in Study Point, Vocabulary, Word of the Day | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: polemic

Posted by burdujan pe 08/10/2009

polemic• \puh-LEM-ik\ • noun

1. a : an aggressive attack on or refutation of the opinions or principles of another
b. : the art or practice of disputation
2 : disputant
Ro: ceartă, controversă, discuţie, polemică, polemist, controversat

Exemplu în context:
„He isn’t striving for objectivity; this book is polemic.”
El nu se luptă pentru obiectivitate; această carte este controversată
(Carmela Ciuraru, Christian Science Monitor, June 16, 2009)

Сând cuvântul polemic a fost împrumutat din limba franceză (polemique) în sec. 17-lea, se referea la un atac ostil la ideile cuiva.
Originile mai adânci ne aduc la grecescul polemikos, care însemna războinic sau ostil și la cuvântul polemos, însemnând război.
Alte cuvinte care s-au format de la polemos sunt: polemarch (un conducător militar din grecia antică), polemoscope (un tip de binoclu cu oglindă oblică), și polemology (știință despre război).

Posted in Word of the Day | Etichetat: , , , | 2 Comments »

Cuvântul Zilei: neologism

Posted by burdujan pe 02/10/2009

neologism • \nee-AH-luh-jiz-um\ • noun

1 : a new word, usage, or expression
2 : a meaningless word coined by a psychotic
Ro : neologism, cuvânt nou împrumutat dintr-o limbă străină sau creat prin mijloace proprii în limba respectivă

Exemplu în propoziție:
The novelist’s latest book is peppered with numerous slang words and neologisms that might not be familiar to some readers.
Recenta carte a romancierului este piperată cu numeroase cuvinte argotice şi neologisme, pe care unii cititori ar putea să nu le cunoască.

Orice limbă, inclusiv engleză, constant preia cuvinte noi din alte limbi.
Recentl, de examplu, în lexicul tehnologiilor computaționale au apărut mai mulți termeni noi.
Webinar, malware, netroots, și blogosphere sunt doar câteva exemple.
Cuvântul neologism a fost împrumutat din franceză nèologisme.
Care la rândul său vine din greacă neos (new) și logos (cuvânt).

Posted in Word of the Day | Etichetat: | Leave a Comment »

WOOL vs. WOOLEN

Posted by burdujan pe 02/10/2009

În engleză există adjectivul woolen (amer.)/ woollen (brit.) care înseamnă de lână, din lână, și avem substantivul wool care înseamnă lână.

În engleză este obișnuit de folosit substantive cu funcție de adjective.
Exemple:
• I’m out of paper towels.
• I love the smell of a tree farm.
• Do you have any cotton balls?

Dacă există un adjectiv (în cazul nostru woollen) care înseamnă același lucru ca și un substantiv (în cazul nostru wool) nu este numaidecât de folosit adjectiv.

Or, putem spune atât,
I washed my wool sweater in the washer-machine, and now it smells like mildew.
cât și,
I washed my woollen sweater in the washer-machine, and now it smells like mildew.

Posted in Word of the Day | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: fatuous

Posted by burdujan pe 19/09/2009

fatuous • \FATCH-oo-us\ • adjective

: complacently or inanely foolish : silly
: fără rost, fără sens, inutil (d. o incercare, etc.), idiot, infatuat, înfumurat, plin de sine, prostesc

Exemplu în context:
„Fatuous and condescending” is how one reviewer described two of the best-selling books.
„Fără sens şi binevoitoare” este modul în care un referent a descris două dintre cele mai bine vândute cărţi.

Cuvintele fatuous și infatuation derivă de la același cuvânt latin, fatuus, însemnând absurd, fără rost.
În engleză a apărut în sec. 17.

Posted in Word of the Day | Etichetat: , | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: pink

Posted by burdujan pe 16/09/2009

pink• \PINK\ • verb

1 a : to perforate in an ornamental pattern
b : to cut a saw-toothed edge on
2 a : pierce, stab b : to wound by irony, criticism, or ridicule
: a funcţiona cu detonaţii, a da rateuri (d. motor), a ajura, a festona, a găuri, a împodobi, a împunge, a înfrumuseţa, a înjunghia, a străpunge

Exemplu în context:
The sleek curtain requires no sewing; we pinked the edges to add a bit of detail.
Perdeaua elegantă nu necesită remodelarea; am împodobit doar marginile pentru a adăuga un pic de detaliu.
(Jennie Voorhees, Martha Stewart Living, April 2002)

Posted in Word of the Day | Etichetat: | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: intestate

Posted by burdujan pe 14/09/2009

interstate• \in-TESS-tayt\ • adjective

1 : having made no valid will
2 : not disposed of by will
: decedatul care nu lasă testament, intestat, (mort) fără testament

Exemplu în context:
Mark and Joan worried about what would happen to their child if they died intestate, so they hired a lawyer to draw up a will soon after the baby was born.
Mark şi Joan făceau grijă pentru ce s-ar întâmpla cu copilul lor, dacă ei ar muri fără să lase un testament, aşa că au angajat un avocat care acesta să elaboreze testamentul imediat după nașterea copilului.

Intestate a fost împrumutat de engleză în sec. 14 din latinescul intestatus, care însăși s-a format din prefixul in- (nu) și adjectuvul testatus,” meaning „having left a valid will.”
Testatus, în schimb, provine de la participiul trecut al verbului testari, însemnând a lăsa un testament.

Posted in Word of the Day | Etichetat: | Leave a Comment »