Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for the ‘Vocabulary’ Category

Verbele show, demonstrate, display, exhibit, reveal

Posted by burdujan pe 11/08/2010

Verbele to show (showed, shown), to demonstrate (ed), to display (ed), to exhibit (ed), to reveal (ed) în traducere înseamnă a arăta, a demonstra.

Verbul to show – „a arăta” – are sensul cel mai general dintre toate:
to show a new videocamera – a arăta o cameră video nouă,

Will you show me the shortest way to the station, please?
Îmi vei arăta drumul cel mai scurt până la stație?

Verbul to demonstrate – „a arăta”, „a demonstra” se folosește în următoarele contexte:

a) se referă la sentimente personale ale omului manifestate prin acțiuni:

The boy demonstrated his love for the puppy by taking good care of it.
Băiatul își demonstra dragostea față de cățeluș prin faptul că avea grijă de el.

b) a arăta, prin argumente sau prin exemple concrete, adevărul sau neadevărul unei afirmații, al unui fapt etc.:

The salesperson demonstrated to me how to use the video camera.
Vânzătorul mi-a demonstrat cum funcționează această cameră video.

c) a face parte în acțiuni publice:

The workers marched through the streets with flags and posters demonstrating their solidarity.
Muncitorii mărșăluiau pe stradă cu drapele și postere demonstrând solidaritatea lor.

Verbul to display – „a arăta”, „a da dovadă de”, „a manifesta”:
to display one’s intelligence – a-și manifesta inteligența
to display one’s generosity – a-și manifesta generozitatea

The soldiers displayed no fear under the enemy’s fire.
Soldații au dat dovadă de lipsă de frică în fața focului inamicului.

Verbul to exhibit – „a expune (la o expoziţie, etc.)” „a arăta” cu scopul atragerii atenției:

George wondered why I didn’t want to exhibit my paintings.
George s-a interesat de ce nu doresc să expun tablourile mele la expoziţie.

Vervul to reveal – „a destăinui”, „a divulga”:
The girl made me swear never to reveal her secret.
Fata m-a obligat să jur, că niciodată nu-i voi divulga secretul.

Reclame

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Posted by burdujan pe 26/07/2010

Slang:
chick
= a young woman, particularly an attractive young one;
= amică, femeiuşcă, puştoaica, gagică

Proverb:
One good turn deserves another.
= you help someone – they help you.
= după faptă şi răsplată,
= bine cu bine se răsplăteşte,
= serviciu contra serviciu

Quote:
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
Motivaţia e ceea ce te pune în mişcare. Obiceiul e ceea ce te face să continui.
– Jim Ryun

Word of the Day:
blackmail
• a threatening to reveal substantially true information about a person to the public, a family member, or associates unless a monetary demand is met
• șantaj

Posted in Study Point, Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Verbele to wait, to expect, to anticipate

Posted by burdujan pe 13/07/2010

Verbele to wait (ed), to expect (ed), to anticipate (ed) se traduc a aștepta, dar au și nuanțe de sens.

Verbul to wait înseamnă a aștepta o perioadă anumită sau până la un moment dat. După acest verb deobicei se folosește prepoziția for:

We waited to see what would happen.
Am așteptat să vedem ce se va întâmpla.

We are going to have dinner soon. Everybody is waiting for you.
Vom lua masa curând. Toși așteaptă pe tine.

Verbul to expect înseamnă „a fi în așteptarea unui eveniment în viitor:

Heavy showers are expected later in the afternoon.
În a doua jumătate a zilei se așteaptă averse de ploaie.

Hillary was not yet home; she had been expected on Wednesday, but wired that it would be Friday.
Hillary încă nu era acasă, toți o așteptau Miercuri, însă ea a anunțat că va veni Vineri.

Comparați: We expect the taxi in five minutes, let’s go out and wait for it outside.

Verbul to anticipate înseamnă „a anticipa”:

We anticipated cold winter that’s why we had bought an extra supply of coal.
Noi am anticipat iarna rece, de aceia ne-am aprovizionat mai mult cu cărbune.

I didn’t anticipate that she would be so hostile.
Nu m-am așteptat că va fi atât de ostilă.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Verbele to catch, to snatch, to seize, to grab

Posted by burdujan pe 30/06/2010

Verbele to catch (caught, caught), to snatch (ed), to seize (ed), to grab (ed) se traduc a prinde, a apuca, dar au și nuanțe de sens.

to catch înseamnă a prinde ceva:
to catch a ball – a prinde mingea
to catch fish – a prinde pește

A drowning man catches at a straw.
Omul care se îneacă se prinde şi de un pai

Tim threw the ball and Alice caught it.
Tim a aruncat mingea, iar Alisa a prins-o.

to catch mai înseamnă și a pricepe, a înțelege:
to catch an idea – a înțelege o idee
to catch the drift of an argument – a înțelege firul discuției

I am sorry I didn’t quite catch what you said.
Îmi pare rău dar nu am înțeles ce ai spus.

to catch mai are și sensuri figurate:
to catch a glimpse – a arunca o privire
to catch an opportunity – a înhăţa ocazia
to catch sight of – a vedea, a zări
to catch cold – a răci
to catch a train – a prinde trenul

Margaret caught sight of a tiny kitten sitting under the table.
Margareta a zărit o pisicuță stând sub masă.

to snatch înseamnă a înhăţa, a înșfăca și presupune o mișcare rapidă:

The thief snatched the purse and ran.
Hoțul a înhățat portmoneul și a fugit.

I was able to snatch a few hours of sleep.
Am avut posibilitate să dorm puțin.

to seize înseamnă a apuca și presupune o mișcare cu caracter neașteptat și forță:
to seize smb. by the arm – a apuca pe cineva de mână
to seize a criminal – a prinde criminalul

Terror seized the people when they saw a child on the edge of a deep pool.
Oamenii s-au speriat grozav când au văzut copilul stând la marginea piscinei adânci.

to grab înseamnă a apuca ceva cu forță:

I grabbed the intruder by the collar.
L-am apucat pe impostorul de guler.

He grabbed me by the arm and twisted it.
El a apucat mâna mea și a sucit-o.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Study Point #20.06.2010

Posted by burdujan pe 20/06/2010

Slang:
mug
= the human face, grimace
= grimasă, strâmbătură, moacă, mutră

Proverb:
Don´t cast pearls before swine.
= fools won´t appreciate value.
= nu arunca mărgăritare înaintea porcilor

Quote:
In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.
Ca să ai succes, dorința ta de a avea succes trebuie să fie mai mare decât frica de eșec.
– Bill Cosby

Word of the Day:
contingency plan:
• a plan in place in case the original fails
• plan pentru situații de urgență

Idiom:
Bite your tongue!
• Don’t say that or it might happen.
• Ține-ţi gura!

Posted in Study Point, Vocabulary | Etichetat: , , , , | 1 Comment »

Study Point #14.06.2010

Posted by burdujan pe 14/06/2010

Slang:
hoodie
= a sweatshirt with a hood
= hanorac

Proverb:
People who live in glass houses shouldn´t throw stones.
= only those who are blameless should blame others
= cine se ştie cu musca pe căciula sa tacă din gura
= cine se ştie cu musca pe căciula sa nu critice pe alţii

Quote:
You don’t get paid for the hour. You get paid for the value you bring to the hour.
Nu ești plătit pe oră. Ești plătit pentru valoarea pe care o aduci într-o oră.
– Jim Rohn

Word of the Day:
Ascend
• to move upwards
• a se sui, a se urca, a se ridica

Idiom:
In his mother’s eyes, he could do no wrong.
= in his mother’s opinion, he was perfect.
= în ochii mamei sale, el nu putea să greșească.

Posted in Study Point, Vocabulary | Etichetat: , , | 1 Comment »

corn

Posted by burdujan pe 07/06/2010

Cuvântul corn înseamnă porumb.
Primii coloniști în America au învățat de la indieni să cultive porumbul – Indian corn – un soi de porumb decorativ cu grăunțele de diferite culori.

La țară din porub se făcea rachiu, de aceia cuvântul corn poate avea sensul negativ de țărănoi.
Tot de aici a apărut sintagma semnificând banalitate:
This music is such cornAcest cântec este o vechitură.

Există cazuri când cu toate că în sintagmă se folosește cuvântul corn, ele nu au nimic comun cu porumbul:
corned beefcarne sărată de vită, peppercorngrăunte de piper.

Corn mai are și sensul de bătătura și provine din latinescul cornu.

Expresiile corn juice sau corn squeezings înseamnă alcool,
iar verbul to corn, în special în diateza pasivă înseamnă a îmbăta: John was corned.

Alt exemplu:
to step on sb’s corns
= a atinge pe cineva la punctul sensibil
= a enerva pe cineva
= a jigni sentimentele cuiva
= a ofensa pe cineva

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »

famous, well-known, celebrated, distinguished, eminent

Posted by burdujan pe 26/05/2010

Adjectivele famous, well-known, celebrated, distinguished, eminent toate înseamnă faimos, cunoscut. Aceste adjective au nuanțe de sens.

Adjectivul famous înseamnă faimos, celebru, vestit și nuanță de cunoscut tuturor. Acest adjectiv poate determina atât substantivele însuflețite, cât și neînsuflețite:
A famous inventorun inventator faimos.
It is the most acress pearl in the world.
Aceasta este cea mai vestită actriță în lume.

Adjectivul well-known înseamnă binecunoscut, renumit, vestit. Acest adjectiv la fel poate determina atât substantivele însuflețite, cât și cele neînsuflețite:
A well-known composerun compozitor renumit;
A well-known booko carte binecunoscută.
Agatha Christie is a well-known detective story writer.
Agatha Christie este o autoare celebră de romane polițiste.

Adjectivul celebrated înseamnă celebru, renumit, vestit și se folosește ca o caracteristică a persoanelor care s-au manifestat pozitiv în domeniul științei sau artei:
A celebrated writerun scriitor celebru
A celebrated musicianun muzicant celebru

Adjectivul distinguished înseamnă ales, deosebit, distins, remarcabil, vestit și se folosește cu referință la oameni mai cunoscuți în domeniul său de activitate decât ceilalți:
Among the guests there were some distinguished persons.
Printre oaspeți au fost niște peroane vestite.

Adjectivul eminent înseamnă ales, distins, eminent, remarcabil și se referă la persoane care au calități și capacități deosebite:
An eminent statesmanun politician eminent
An eminent physicianun medic eminent
They were expecting the arrival of an eminent scientist.
Ei așteptau un savant eminent.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »