Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for the ‘Just to know’ Category

The 1,000,000th English Word is Web 2.0

Posted by burdujan pe 10/06/2009

English passed the Million Word mark earlier today, June 10 at 10:22 am GMT.

Austin, Texas June 10, 2009 – The Global Language Monitor today announced that Web 2.0 has bested Jai Ho, N00b and Slumdog as the 1,000,000th English word.
Web 2.0 is a technical term meaning the next generation of World Wide Web products and services.
It has crossed from technical jargon into far wider circulation in the last six months.
Two terms from India, Jai Ho! and slumdog finished No. 2 and 4.
Jai Ho! is a Hindi exclamation signifying victory or accomplishment;
Slumdog is an impolite term for children living in the slums.
Just missing the top spot was n00b, a mixture of letters and numbers that is a derisive term for newcomer.
It is also the only mainstream English word that contains within itself two numerals.

At its current rate, English generates about 14.7 words a day or one every 98 minutes.

The English language is now being studies by hundreds of millions around the globe for entertainment, commercial or scientific purposes.

In 1960 there were some 250 million English speakers, mostly in former colonies and the Commonwealth countries.
The future of English as a major language was very much in doubt.
Today, some 1.53 billion people now speak English as a primary, auxiliary, or business language, with some 250 million acquiring the language in China alone.

These are the ten finalists for the one millionth English word, all of which have met the criteria of a minimum of 25,000 citations with the necessary breadth of geographic distribution, and depth of citations.

1,000,000: Web 2.0 – The next generation of web products and services, coming soon to a browser near you.

999,999: Jai Ho! – The Hindi phrase signifying the joy of victory, used as an exclamation, sometimes rendered as “It is accomplished”. Achieved English-language popularity through the multiple Academy Award Winning film, “Slumdog Millionaire”.

999,998: N00b — From the Gamer Community, a neophyte in playing a particular game; used as a disparaging term.

999,997: Slumdog – a formerly disparaging, now often endearing, comment upon those residing in the slums of India.

999,996: Cloud Computing – The ‘cloud’ has been technical jargon for the Internet for many years. It is now passing into more general usage.

999,995: Carbon Neutral — One of the many phrases relating to the effort to stem Climate Change.

999,994: Slow Food — Food other than the fast-food variety hopefully produced locally (locavores).

999,993: Octomom – The media phenomenon relating to the travails of the mother of the octuplets.

999,992: Greenwashing – Re-branding an old, often inferior, product as environmentally friendly.

999,991: Sexting – Sending email (or text messages) with sexual content

Reclame

Posted in Just to know, Vocabulary | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

How Drunk Are You?

Posted by burdujan pe 26/03/2009

Starea de ebrietate poate fi exprimată în mai multe feluri. Există multe cuvinte care o desemnează.
Aici se vor enumera câteva din ele, categorizate după gradul de ebrietate. Unele sunt literare, altele nu.

mildly drunk: tipsy – silly – tight – woozy
(cherchelit, pilit, beat, ameţit de băutură)

drunk: inebriated – intoxicated – tanked – juiced – likkered up
(ameţit, beat, îmbatat; în stare de ebrietate)

very drunk: smashed – hammered – plastered – shitfaced – soused – sloshed – wasted – zonked – loaded – stinko
(beat turtă, criţă, cui)

idioms
drunk as a lordin his cups – feeling no pain – drunk as a skunk – three sheets to the wind – beat criţă;

Un citat din Thomas Nashe, contemporanul lui Shakespeare, unde el descrie cele cinci stări de ebrietate.
The first is ape drunk, and he leaps and sings and hollers and danceth to the heavens.
The second is lion drunk, and he flings the pots about the house, calls his hostess whore, breaks the glass windows with his dagger, and is apt to quarrel with any man that speaks to him.
The third is swine drunk – heavy, lumpish, and sleepy, and cries for a little more drink and a few more clothes.
The fourth is sheep drunk, wise in his own conceit when he cannot bring forth a right word.
The fifth is maudlin drunk, when a fellow will weep for kindness in the midst of his ale, and kiss you, saying “By God, Captain, I love thee; go thy ways, thou dost not think so often of me as I do of thee. I would, if it pleased God, I did not love thee so well as I do”- and then he puts his finger in his eye, and cries.”

Posted in Just to know | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Obama n-a făcut un secret din viaţa sa privată

Posted by burdujan pe 26/03/2009

Fiicele lui Obama îşi acuză tatăl că îşi lasă geanta în mijlocul casei

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Posted in Just to know | Etichetat: , | Leave a Comment »

Conversion of Temperature (Celsius vs. Fahrenheit)

Posted by burdujan pe 22/03/2009

There are two main temperature scales.
The Fahrenheit Scale (used in the US), and the Celsius Scale (part of the Metric System, used in most other Countries)

To convert Fahrenheit temperatures into Celsius:

1. Begin by subtracting 32 from the Fahrenheit number.
2. Divide the answer by 9.
3. Then multiply that answer by 5.

Fahrenheit to Celsius CONVERTER

Posted in Just to know | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Just to know

Posted by burdujan pe 18/03/2009

I am şi I do – cele mai lungi propoziţii în limba engleză cu subiect şi predicat.
Dreamt – unicul cuvânt în limba engleză care se termină cu -mt.
• Cel mai lung cuvânt în limba engleză alcătuit dintr-o silabă este screech (a ţipa).
• Cuvântul Floccinaucinihilipilification este cel mai lung cuvânt în dicţionarul Oxford şi înseamnă a da cea mai mică apreciere.
• Shakespeare a inventat cuvintele assassination şi bump (ciocnire; lovitură, izbitură).
Stewardesses este cel mai lung cuvânt care poate fi tipărit cu mâina stângă, iar lollipop – cu dreapta.
• Unicul cuvânt din 15 litere în care nu se repetă nici o literă este uncopyrightable (care nu este apărat de drepturile de autor).
• În propoziţia The quick brown fox jumps over the lazy dog se întâlnesc toate litere ale alfabetului englez.
• În limba engleză există doar două cuvinte în care vocalele sunt aşezate în ordinea alfabetică (a,e,i,o,u) – abstemious (cumpătat) şi facetious (vesel, glumeţ).
• În limba engleză există doar un cuvânt în care se repetă o vocală de cinci ori indivisibility (indivizibilitate).
• Cuvântul typewriter este cel mai lung cuvânt care poate fi cules pe tastatură folosind litere din rândul de sus.
• Cuvântul care are sele mai lute sensuri este set: 58 de sensuri ca substantiv, 126 în calitate de verb, 10 în calitate de adjectiv.
Moment – тaşa se numea, în evul mediu, perioada te timp egală cu un minut şi jumătate.
• Actul parlamentului englez de utilizarea limbii engleze în calitate de limbă oficială la curţile de justiţie a fost scris în limba franceză.
• În sec. XIX, semnul ampersand (&) a fost a 27 literă din alfabet.

Posted in Just to know | Leave a Comment »

American vs. British

Posted by burdujan pe 17/03/2009

În prezent anume varianta americană a limbii engleze are o influenţă dominantă, deoarece:
– numărul populaţiei vorbitoare de varianta americană a limbii engleze este de 70%, pe când varianta britanică este vorbită de 17%.
– superioritatea numerică a instituţiilor de învăţământ în SUA.
– însemnătatea influenţei mass-media şi tehnologiilor informaţionale americane.
– atractivitatea culturii pop şi influenţa ei asupra limbii.
– situaţia politică şi economică a SUA în lume.

La o staţie peco în SUA, veţi auzi: „Fill her up, will you?”, iar în Marea Britanie: „Would you mind filling up my car?” Dacă un englez va spune această frază în America, reacţia poate fi următoarea: „Are you trying to be smart or what?”.

fill up – a alimenta (o maşină cu benzină)

Posted in Just to know | Etichetat: , , | Leave a Comment »