Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for the ‘ESL Soap Operas’ Category

Serialul: Coupling (II)

Posted by burdujan pe 13/04/2009

Atăzi studiem minutele 5 – 10 ale serialului Coupling.
Lecţia precedentă

English Romanian
– How well do you know Susan? Are you close?
– Close. I got her cycle in my organizer.
Well, wait. You are thinking of asking her out?
– Now I really kind of.
Why? Is there a problem?
Well, you and her… you know?
– Cât de bine o ştii pe Susan? Sunteţi apropiaţi?
– Apropiaţi? şi am ciclul în agendă.
Stai, te gândeşti să ieşi cu ea?
Deja am invitat-o, într-un fel.
De ce, e vreo problemă?
Ce, tu şi cu ea, ceva?
cycle [‘saɪkl] – ciclu
ask somebody out
– a invita pe cineva, în special de sex opus, a merge la film, restaurant, etc. cu tine
Thomas is too scared to ask Jane out.
kind of – (spoken) un fel de, ca să zic aşa [= sort of]
I kind of expected it.
– Yeah, we gave it a try.
It was a long time ago.
Didn’t really work out.
I think I made her nervous.
– That’s understandable.
– So you manage to finish with Jane?
Mmm, da, am încercat, ştii.
Dar demult.
N-a prea mers.
Cred că o speriam.
– Asta-i de-nţeles.
– Deci ai reuşit să termini cu Jane?
work out
– dacă o problemă sau o situaţie complicată dă un rezultat (works out), ea treptat se rezolvă.
Things will work out, you’ll see.
I hope it all works out for Gina and Andy.
nervous adj. [‘nɜ:vəs] – agitat; nervos; supărător;
I felt very nervous (about it) (Am avut emoţii din cauza aceasta);
Don’t be nervous (Nu vă îngrijoraţi)
– Define “finish”.
– Steve, have you finished with Jane? Are you out of the Zone?
Because if you ask Susan out while you are still seeing Jane,
that could be a problem later.
So where were you Zone-wise with Jane
when you ask Susan out?
– Defineşte „termini”.
– Hei, Steve, ai terminat cu Jane? Eşti afară din zonă?
Dacă ieşi cu Susan în timp ce eşti încă cu Jane,
ar putea fi probleme mai târziu.
Deci, unde erai, din punct de vedere al zonei, cu Jane,
când ai întrebat-o pe Susan dacă vrea să iasă cu tine?
wise [waɪz] (informal)
price-wise/time-wise etc. se foloseşte pentru a se referi la situaţia menţionată
formează adverbele cu sensul de în legătură cu, privitor la
percentagewise, budgetwise
– Well, you know, pretty much in there.
– Yeah, yeah. But where exactly
like um… middle, edge …?
– During.
– During?
– During?
– It’s not as bas as it sounds.
I was in a toilet cubicle with Jane,
and when I was nibbing out to get a condom,
I asked out Susan.
– The Zone has a new king, but you will rule alone.
– Pai, înţelegi, undeva… înăuntru.
– Da, da, dar unde, mai exact?
înţelegi, în centru, la margine…
– în timpul…
– în timpul?
– în timpul?
– Nu-i chiar atât de rău pe cât sună.
Eram în cabina de WC cu Jane.
Când am ieşit puţin să iau un prezervativ,
am întrebat-o pe Susan dacă putem să ne vedem.
– Zona are un nou rege. Dar vei domni singur.
cubicle [‘kju:bɪkl] noun – cabina (pentru măsurare, ş.a.)
a shower cubicle (cabină de duş)
– Jeff
– Hello!
– That Steve guy… How well d’you know him?
Are you close?
– Close. We’re porn buddies.
– Porn buddies?
– Oh, yeah.
– Is this a code?
You two in prison together or something?
– Jeff.
– Bună.
– Tipul ăla, Steve … Cât de bine îl cunoşti?
Sunteţi apropiaţi?
– Apropiaţi? Suntem amici de porno.
– Amici de porno?
– O, da. Da.
– Ăsta-i vreun cod?
Aţi fost la-nchisoare împreună, sau ceva?
buddy [‘bʌdɪ] noun – amic, prieten, tovarăş
– No, no, no. It’s … it’s a safety precaution.
You know, like a scuba diver dives with a buddy
in case you run out of air.
– Okay. So are you telling me that
a porn buddy stands by with oxygen?
– No. Many years ago,
Steve and I exchanged house keys.
– Are you sure this isn’t a code?
– It’s not code.
– Alright!
– Nu, nu, nu, E o măsură de siguranţă.
ştii, aşa cum un scafandru se scufundă cu un prieten
în caz că rămâne fără aer.
– OK, deci vrei să spui că
un amic de porno stă prin zonă cu oxigen?
– Nu. Acum mulţi ani
Eu şi Steve am făcut schimb de chei de la intrare.
– Eşti sigur că nu e nici un cod?
– Nu e nici un cod.
– Bine!
precaution [prɪ’kɔ:ʃn] noun – prevedere, precauţiune
The traffic barriers were put there as a safety precaution.
run out (phrasal verb) a termina; a isprăvi; a mîntui; sfârşi
They ran out of money and had to abandon the project.
(La ei s-au terminat banii şi au fost nevoiţi să renunţe la proiect)
by alături, aproape, în imediata apropiere
Kate went and sat by Ken.
– In the event of Steve’s death,
the first thing I will do,
upset though I will be,
is go straight to his house
and remove all the pornography
before his parents can find it.
– You are kidding.
– And he’s placed to do the same for me!
That’s how close we are!
– You guys have seriously made arrangements to destroy your dirty mags.
– Who said “destroy”? Removing!
– Yeah, but you wouldn’t keep them… would you?
– Well, it’s a perk.
– În cazul morţii lui Steve,
primul lucru pe care-l voi face,
aşa supărat cum voi fi,
va fi să mă duc direct la el acasă
şi să elimin toată pornografia
înainte ca părinţii lui să afle.
– Glumeşti.
– Şi el a jurat să facă acelaşi lucru pentru mine.
Atât de apropiaţi suntem.
– Voi doi aţi aranjat pe bune să vă distrugeţi revistele porno?
– Cine a zis să distrugem? Eliminăm.
– Da, dar nu le-ai păstra, nu?
– Păi e un câştig suplimentar.
upset [ʌp’set] verb – a supăra; mîhni; necăji; deprima; afecta; îndurera; indispune;
I am upset (eu sunt supărat)
place [pleɪs] – încredinţa; împuternici; delega;
mag – (informal) a magazine
perk [pɜ:k] (perquisite) – câştig întâmplător; bacşiş suplimentar
– Oh, Jeff!
– That’s the beauty of it, you see!
Your best friend’s dead, but there’s a bright side!
– You are trying to put me off, aren’t you?
– No way. Why would I do that?
– O, Jeff.
Asta e frumuseţea lucrurilor, vezi?
Prietenul tău cel mai bun e mort, dar există o parte bună.
– Încerci să mă faci să nu mă vad cu el, nu-i aşa?
– Nici gând. De ce-aş face asta?
put smb. off (phrasal verb) – a respinge, dezgusta, îngreţoşa, repugna
Don’t let the restaurant’s decor put you off – the food is really good.
– Well, I know it’s a long time ago, but um… you and me … ?
– Yeah. Well, that didn’t really work out, did it?
– You know, I never understand why I made you so nervous?
I’ve never seen anyone look so terrified.
– It’s all in the past. That! Please, forget about it.
– Ştiu că a trecut multă vreme, dar, ă, tu şi eu?
– Mda, mmm, nu prea a mers, nu-i aşa?
– N-o să-nţeleg niciodată de ce te speriam aşa.
N-am văzut în viaţa mea pe cineva atât de îngrozit.
– Toată treaba asta e în trecut. S-o uităm.
terrified – speriat, înfricoşat, îngrozit;
Bill is terrified of heights. (Bill se teme de înălţime)
– Hello. Talk of the devil. Hi, Steve.
No, just talking about you with Jeff. Your buddy.
Tomorrow evening… Tomorrow evening will be fine.
May have to be a bit later.
I’m supposed to be having a facial.
Okay. Then we can have a good long chat about Jeff.
– Alo? Vorbind de lup, Bună Steve.
Nu, vorbeam despre tine cu Jeff, amicul tău.
Ăăă, mâine seară? Mâine seară e bine, da.
Poate ar fi bine puţin mai târziu.
Ar trebui să mă duc la cosmeticiană.
OK, şi apoi am putea avea o discuţie lungă despre Jeff.
speak of the devil (talk of the devil)
– (spoken) folosit când cineva despre care ai vorbit numai ce întră în odaie în care te afli;
Speak/talk of the devil and he will appear/is sure to appear
“Hello. This is Jane. Sorry, I’ve got…”
– Cool! I’m out of the Zone! I’m finally out.
Jane, hi. This is Steve.
Look, there’s something I’ve been trying to say, and um…
I think by now you know what it is. So, so just listen.
You are a beautiful, sexy, highly intelligent woman.
And a man would have to be insane
not to want to spend the rest of his life with you.
“This message tape is now full. Please, hang up.”
“This message tape is now full. Please, hang up.”
„Bună ziua, sunt Jane. Îmi pare rău că nu sunt aici.”
– Am ieşit din zonă. Sunt afară, în sfârşit.
Jane, bună, Steve la telefon.
Ăăă, uite, e ceva ce tot încerc să-ţi spun,
şi de acum cred că ştii ce. Aşa că ascultă.
Eşti o femeie frumoasă, sexy, extrem de inteligentă
şi un bărbat ar trebui să fie nebun
să nu îşi dorească să fie toată viaţa lui cu tine.
„Caseta cu mesaje este plină. Vă rugăm să închideţi.”
„Caseta cu mesaje este plină. Vă rugăm să închideţi.”
insane [ɪn’seɪn] adj. – dement, nebun
hang up – a pune receptorul
– Jeff, I’m going on a date. Why are you following me?
– I just think
you might need some last minute pointers.
– Jeff! Here’s a point from me. This is dinner for two.
– Jeff, mă duc la întâlnire. De ce mă urmăreşti?
– Aşa, mă gândesc
că poate ai nevoie de indicaţii de ultim moment.
– Jeff. Uite o indicaţie de la mine – Asta e o cină în doi.
pointer [‘pɔɪntə] noun
– un sfat de folos sau infromaţie care te ajută să înţelegi ceva (aluzie binevenită, indicaţie)
Dalf gave me some pointers on my golf swing.
(Dalf mi-a dat câteva indicaţii referitor la lovitură în golf)
Reclame

Posted in ESL Soap Operas, Video Lessons | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study point: Get over

Posted by burdujan pe 08/04/2009

1. Memorizaţi cuvintele. move on * play that card * bummed * dump * aftermath * get over * pick up chicks * prospects * I bet * break up

2. Citiţi.

How long does it take to get over someone? A breakup can leave you upset for months or be forgotten about by the end of the day. A lot of factors contribute to the aftermath of a relationship, like how long it lasted and whose decision it was to end it.

Mason and Marni both got dumped recently and they’re still bummed about it. Jason notices his friends are down and tries to help them come up with some ways to move on.

3. Vizionaţi.

4. Gramatica. Substantivele numerabile şi nenumerabile. (Count and Noncount Nouns)

Marni spune când întrerupi relaţia cu cineva, trebuie să distrugi toate fotografiile (photos) şi celelalte probe (evidence).

Substantivele photos şi evidence sunt un exemplu bun de diferenţă între substantivele numerabile şi nenumerabile.

Poţi avea doar o fotografie sau poţi avea câteva fotografii. Este posibil de a le număra. Deci photo este un substantiv numerabil. El are forma de plural care se formează prin adăugarea lui -s (photos).

În diferenţă de limba română, în limba engleză cuvântul evidence este un substantiv nenumărabil.
Că şi furniture, homework, sau luggage, cuvântul evidence se numeşte a mass noun deoarce desemnează un număr mai mare de lucruri care sunt grupate împreună.
În contextul nostru, probele pot include cadourile ei, precum şi fotografii cu ea. Acest tip de substantive (mass nouns) sunt nenumerabile şi nu au formă de plural.

5. Întrebarea.


efl-polls

Posted in ESL Soap Operas, Grammar, Polls, Study Point, Video Lessons | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Study Point: JUST

Posted by burdujan pe 04/04/2009

1. Memorizaţi cuvintele: long story * on to * a big fan * groupie * Oh my gosh * sketched out * up to something * gang * run into

2. Citiţi.

Last week, when Marni and Mason told Beren about their new friends Ella and Dale, she seemed to sense something was a little strange about them.
She probably didn’t guess that they are undercover cops who have come to investigate her kidnapping of her twin, but she seemed sketched out.

3. Priviţi. Acum Beren se va întâlni cu Dale şi Ella pentru prima dată. Vor reuşi ei să o tragă pe sfoară?

4. Gramatica. Adverbe (Adverbs)

Cred că aţi observat că Ella foloseşte de mai multe ori cuvântul just.
De exemplu, ea spune: We’re just so curious, şi, We would just love to hang out with you.
De fapt, ea foloseşte cuvântul just aproape în fiecare propoziţie!

Just este un adverb (cuvântul care determină un verb) care are mai multe sensuri:
nu demult, I just arrived;
abea, He just avoided tripping;
exact, The tea is just the right temperature;
într-adevăr, I just love this movie.

În cele din urmă, just poate avea sensul de pur şi simplu sau doar, numai.
Anume cu acest sens îl foloseşte Ella când vorbeşte cu Beren. Ea nu doreşte ca Beren să suspecte ceva, deaceia foloseşte just de multe ori.

5. Răspundeţi.
efl-polls

Posted in ESL Soap Operas, Grammar, Polls, Study Point, Video Lessons | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Study Point: Highly Suspicious

Posted by burdujan pe 26/03/2009

1. Memorizaţi cuvintele. * enthused * cops * clicked * kids * hung out * undercover * BFF * psychic link * oh my gosh

2. Citiţi.
Last week on the soap opera, we learned that Marni and Mason’s new friends, Dale and Ella, are actually undercover police officers who have come to investigate Beren’s kidnapping by her evil twin.
But, so far, Marni and Mason still just think Dale and Ella are really cool.

3. Priviţi ce ei spun lui Beren despre prietenii săi noi. Cum vi se pare reacţia?

4. Gramatica. Viitorul simplu (Simple Future Tense)

Se foloseşte viitorul simplu pentru a vorbi de acţiuni care vor avea loc în viitor.

Sunt două forme de formare a viitorului în limba engleză.
1) be going to, de exemplu, I am going to watch a movie tonight.
2) will + verb, de exemplu, I will see you soon.

În unele cazuri, când este vorba de preziceri pentru viitor, se pot folosi ambele forme be going to sau will + verb.
Dar când este vorba despre ceva deja planificat sau deja hotărât, cel mai bine e de folosit be going to, de exemplu, I’m going to watch a movie later. Want to watch it with me?

Există şi forme scurte. Când Marni spune, You’ll meet them, ea are în vedere, You will meet them, şi când spune, You’re gonna love them, ea are în vedere You’re going to love .

Viitorul în lecţiile precedente:
Study point: Alone Together (Viitorul Simplu)
Study Point: yoga (Viitorul Continuu)

5. Întrebarea.

Posted in ESL Soap Operas, Grammar, Polls, Study Point, Video Lessons | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Serialul: Coupling

Posted by burdujan pe 24/03/2009

English Romanian
Not listening.
I’ve never known love making so electric.
No. It’s having no effect.
Except perhaps once with Arthur.
You know, the night before he left for the Gulf.
There is no level of
cheap manipulation that will work, Jane.
Maybe a couple of times with Elizabeth.
Nu ascult.
N-am mai experimentat sex atat de electric.
Nu, n-are nici un efect.
Mai putin poate odata, cu Arthur.
Stii, in noaptea din-nainte sa plece in golf.
Nu există nici un nivel de
manipulare ieftina care sa mearga, Jane.
Si poate de vreo doua ori cu Elizabeth.
Hey, Steve. Guess who.
Listen, there’s a…something I forgot to tell you about the…
Steve. Steve, you all right?
I was this close.
Evil.
Susan, hey!
Jeff, hi!
Salut, Steve. Ghici cine?
Asculta, am uitat sa-ti spun ceva in legatura cu
– Steve? Steve, esti in regula?
Am fost atat de aproape!
Diabolic.
Susan? Buna.
Jeff, buna.
You never told me about Elizabeth.
You know I’ve had relationships with other women.
No, you never tell me that.
Not once in the entire relationship.
I begged.
– Well, it’s too late now.
– No! I’m still in the Zone.
Nu mi-ai povestit niciodata despre Elizabeth.
Pai, stii ca am avut relatii cu alte femei.
Nu, nu mi-ai spus niciodata.
Nici macar o data de cand suntem impreuna.
Am cersit!
– Ei bine, e prea tarziu acum.
– Nu! Sunt inca in zonă!
This is Patrick, and this is Jeff who works in my office.
Hi. Alright? Good to meet ya.
So, how do you know Susan, then?
She just dumped him.
Aw. Great.
Sense of my queue for loo break.
Excuse me a sec.
So, dumped and still here in.
So you are a blaaaaah… You are unflushable?
El e Patrick, si el e Jeff, colegul meu de birou.
Buna, asa e. Incantat de cunostinta.
Si de unde o stii pe Susan?
Tocmai l-a parasit.
O, bun!
Ah, un moment perfect pentru o pauza de toaleta.
Ma scuzati o secunda.
Deci, parasit si inca aici, ei?
Deci esti de nescurs.
loo [lu:] – viceu,
lavatory [‘lævətrɪ] – n. viceu
Comparati: loo break si lunch break, coffee/tea break
Um …
Isn’t this the ladies’?
Sorry. Just um… just washing my hands.
En’huh, and the money is for … ?
Do you get these free in the ladies?
Apparently.
Ah! Ah!
Aaa, nu e la femei, aici?
Scuze. Aaa, Doar ma spalam pe maini.
A-ha. Si banii sunt pentru?
La femei sunt pe gratis, astea?
Aparent.
Well, I’m thinking,
in terms of humiliating myself in front of a complete stranger,
this couldn’t get much more embarrassing, could it?
So how are you these days, Steve?
Great.
We met at my office party.
Jeff invited you, I think.
And you spent the whole evening
arguing with some woman about Crippen.
Da, aaa…
Ei bine, cred ca in termeni de umilire оn fata unui strain total,
situatia asta n-are cum sa devina mult mai jenanta, nu-i asa?
Si ce mai faci tu zilele astea, Steve?
Perfect.
Ne-am cunoscut la petrecere la mine la serviciu.
Jeff te-a invitat, parca.
Si ti-ai petrecut toata seara
certându-te cu o femeie despre Crippen.
humiliating [hjυ’mɪlɪeɪtɪŋ] – injositor; umilitor;
embarrassing [ɪm’bærəsɪŋ] – stanjenitor; jenant; penibil;
Yeah. I was well insulted.
I seem to remember I was trying to cheer you up at the time.
Oh…
So, have you seen that woman recently?
Da, m-am simtit un pic ofensata.
Parca imi amintesc ca incercam sa leg o conversatie cu tine, pe atunci.
Ah.
Deci, te-ai mai vazut cu tipa aia, recent?
insult – 1. n [‘ɪnsʌlt] insulta; 2. v [ɪn’sʌlt] a insulta, ajigni (diferite accente)
Define “recently”.
– Okay. Look, I better …
-No, no, no, no.
Maybe we could um…you know, meet up sometime?
Yeah. You know where I work.
Jeff’s got my number.
Nothing to stop you from calling me.
Great.
Great.
Defineste „recent”.
In regula, uite, mai bine –
Nu, nu, asteapta.
Poate am putea, stii, sa ne оntalnim odata.
Bine. Stii unde lucrez.
Jeff are numarul meu.
Nimic care sa te opreasca sa ma suni.
Perfect.
Bun.
Where’re you going?
– In there.
– Why? What are you gonna do?
You know, that’s not the level of detail most people look for.
Sorry, um… Still using it.
What?
Haven’t finished.
I was on a break.
You got out to wash your hands during your…
Yes.
It’s been a tricky one.
Unde te duci?
Inauntru.
De ce? Ce ai de gand sa faci?
Nu-i tocmai nivelul de detaliu pe care si-l doresc multi.
Imi pare rau. Aaa, inca il mai folosesc.
Ce?
N-am terminat.
Eram in pauza.
Cum, ai tasnit afara sa te speli pe maini in timp ce–
Da.
A fost cu probleme.
Look, look, um…
I don’t think this is such a good idea anymore.
You’re just getting all confused again.
I’ll tell you what? I’ll take my clothes off.
No, no, no, no. That’s not gonna work.
Whatever you might think,
Whatever everybody might think, it just so happens I’m not …
Completely Shaved!
I mean, shallow.
Ah! Ah! Hei, asculta,
Cred ca nu e o idee tocmai buna.
O, esti doar derutat, din nou.
Uite cum facem. Ma dezbrac.
Nu, nu, nu, nu. N-o sa mearga.
Orice ai crede,
orice ar crede cu totii, intamplarea face ca nu sunt –
complet epilata!
Vreau sa zic superficial.
confuse [kən’fju:z] – v. a intimida; a rusina;
shallow [‘ʃæləυ] – adj. superficial, de suprafata, fara adincime; gol; desert;
a shallow river, shallow mind
Your friend, Steve, is he alright?
Yeah, he’s having a bit of trouble at the moment.
He’s got an unflushable.
Oh, I see. You mean he can’t…
No, no. Not so much can’t. He won’t.
He won’t?
The last minute, he gets all sentimental.
Prietenul tau, Steve– E in regula?
Da, da, are mici probleme pe moment.
Are una de nescurs.
Aha. Ah, inteleg. Vrei sa spui ca nu poate–
Nu, nu, nu atat ca nu poate, cat ca nu vrea.
Nu vrea?
In ultima clipa devine foarte sentimental.
won’t = will not; will – used to show that someone is willing or ready to do something
Dr Weir will see you now. – Doctor Weir vrea sa te vada.
So back on you own again?
Back out there?
You are smiling at me.
I don’t think I’ve ever seen that.
You are a single man now.
You qualify for my elasticity.
Is that as good as it sounds?
Si asa, din nou singur, ei?
Disponibil din nou.
Imi zambesti.
Nu cred ca am vazut vreodata asta.
Esti singur, acum.
Te califici pentru elasticitatea mea.
Si e asta pe atat de bine pe cat suna?

Posted in ESL Soap Operas | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »