Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for August 2010

Verbele show, demonstrate, display, exhibit, reveal

Posted by burdujan pe 11/08/2010

Verbele to show (showed, shown), to demonstrate (ed), to display (ed), to exhibit (ed), to reveal (ed) în traducere înseamnă a arăta, a demonstra.

Verbul to show – „a arăta” – are sensul cel mai general dintre toate:
to show a new videocamera – a arăta o cameră video nouă,

Will you show me the shortest way to the station, please?
Îmi vei arăta drumul cel mai scurt până la stație?

Verbul to demonstrate – „a arăta”, „a demonstra” se folosește în următoarele contexte:

a) se referă la sentimente personale ale omului manifestate prin acțiuni:

The boy demonstrated his love for the puppy by taking good care of it.
Băiatul își demonstra dragostea față de cățeluș prin faptul că avea grijă de el.

b) a arăta, prin argumente sau prin exemple concrete, adevărul sau neadevărul unei afirmații, al unui fapt etc.:

The salesperson demonstrated to me how to use the video camera.
Vânzătorul mi-a demonstrat cum funcționează această cameră video.

c) a face parte în acțiuni publice:

The workers marched through the streets with flags and posters demonstrating their solidarity.
Muncitorii mărșăluiau pe stradă cu drapele și postere demonstrând solidaritatea lor.

Verbul to display – „a arăta”, „a da dovadă de”, „a manifesta”:
to display one’s intelligence – a-și manifesta inteligența
to display one’s generosity – a-și manifesta generozitatea

The soldiers displayed no fear under the enemy’s fire.
Soldații au dat dovadă de lipsă de frică în fața focului inamicului.

Verbul to exhibit – „a expune (la o expoziţie, etc.)” „a arăta” cu scopul atragerii atenției:

George wondered why I didn’t want to exhibit my paintings.
George s-a interesat de ce nu doresc să expun tablourile mele la expoziţie.

Vervul to reveal – „a destăinui”, „a divulga”:
The girl made me swear never to reveal her secret.
Fata m-a obligat să jur, că niciodată nu-i voi divulga secretul.

Reclame

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Study Point: 02 August, 2010

Posted by burdujan pe 02/08/2010

Proverb:
Charity begins at home.
= a person´s first obligation should be to help the member of his own family before he can begin thinking of talking about helping others.
= cămaşa e mai aproape decât haina
= drag mi-e de tine dar de mine mi se rupe inima
= mai aproape dinţii decât părinţii

Quote:
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
Cel mai bun şi mai frumos lucru din această lume nu poate fi văzut sau măcar auzit, ci trebuie simţit cu inima.
– Helen Keller

Word of the Day:
to socialize
• take part in social activities; interact with others
• a socializa, a pregăti in comun (un program, etc.)

Idiom:
catch on –
E.g. He is a smart child he catches on very fast.
• to begin to understand something.
• a înţelege, a pricepe

Posted in Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »