Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for 14 octombrie 2009

note, notice, take notice, pay attention

Posted by burdujan pe 14/10/2009

Verbele to note (ed), to notice (ed), to take (took, taken) notice, to pay (paid, paid) attention se traduc în limba română a observa, a atrage atenție.
Totuși, aceste verbe au anumite caracteristici lexicale distincte.

Verbul to notice are sensul cel mai general de a observa, a atrage atenție:

Anna was wearing a new hat, but Tom didn’t even notice.
Ana purta o pălărie nouă, dar Tom nici nu a observat.

Kate noticed that John left the party early.
Kate a observat că John a plecat de la petrecere prea devreme.

Îmbinarea de cuvinte to take notice se folosește, în special, în propozițiile negative:

The woman could see that the boy wanted to speak to her, but she took no notice of him.
Femeia a văzut că băiatul vroia să vorbească cu ea, dar nu a atras atenție la el.

Don’t take any notice of Mary’s sarcastic remarks.
Nu atrage atenție la observațiile sarcastice ale lui Mary.

Verbul to pay attention mai dese ori se folosește cu sensul de a atrage atenție, a acorda atenţie, decât a observa:

I wish you’d pay more attention to your work.
Aș dori să atragi mai multă atenție la lucrul său.

Verbul to note are același sens ca și to notice cu caracteristică de a reține pentru viitor:

Note the use of the definite article in this sentence.
Atrageți atenție la folosirea articolului hotărât în această propoziție.

Please note that this bill must be paid within ten days.
Vă rog, țineți minte că acest cont trebuie plătit în decurs de 10 zile.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »