Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for octombrie 2009

Telling the Time

Posted by burdujan pe 25/10/2009

Take care of the minutes, for hours will take care of themselves …

Asking What Time It Is:

What time is it?
Have you got the time?
What’s the time?
What time do you make it?
Do you have the exact time?
Could you tell me the time?

Saying What Time It Is:

9.00 – nine o’clock
9.05 – nine (oh) five or five past nine
9.10 – nine ten or ten past nine
9.15 – nine fifteen or a quarter past nine
9.25 – nine twenty-five or twenty-five past nine
9.30 – nine thirty or half past nine
9.45 – nine forty-five or a quarter to ten
9.50 – nine fifty or ten to ten
9.58 – nine fifty eight or nearly ten o’clock

Timpul este precedat de The time is… sau, It’s…

Un dialog tipic:
Question: What time is it, please?
Answer: It’s nine o’clock.

Americanii deseori folosesc două puncte între ore și minute: 9:50.

Expresia o’clock se folosește doar la ora exactă – Let’s meet at eight (o’clock).

Day and Night

There are 24 hours in a day.
The day is divided into daytime and nighttime.
Every day starts at midnight.
Times can be distinguished by using in the morning, afternoon or evening.
In the more formal style we use am (= Latin – ante meridiem = before noon) and pm (= Latin – post meridiem = after noon).

The twenty-four clock is used mainly in timetables and official announcements. In ordinary speech, people usually use the twelve-hour clock.

Some useful expression:

The clock is five minutes fast or slow.
at exactly five o’clock – Exact la orele cinci.
at five o’clock sharp – Fix la ora cinci.
by five o’clock at the latest – cel târziu la ora cinci.
at midnight – la miezul nopții.
about five o’clock – pe la orele cinci.
until ten o’clock – până la ora unsprezece.
before noon – până la ora douăsprezece (amiază).

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »

Quote of the day

Posted by burdujan pe 25/10/2009

„Time is free, but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it you can never get it back.”

„Timpul este gratuit, dar este de neprețuit. Nu-l poţi avea, dar îl poţi utiliza. Nu-l poţi economisi, dar îl poți cheltui. Odată ce l-aţi pierdut, niciodată nu-l vei putea recupera.”

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »

Consoane mute

Posted by burdujan pe 24/10/2009

Mai jos este prezentată o listă de consoane mute.

B mut

B nu se pronunță dacă înaintea lui este M și se află la sfârșitul cuvântului.

climb
crumb
dumb
comb

C mut

C nu se pronunță în „scle

muscle

D mut

D nu se pronunță în următoarele cuvinte:

handkerchief
sandwich
Wednesday

E mut

E nu se pronunță la sfârșitul cuvântului și, de obicei face vocala să fie lungă.

hope
drive
gave
write
site

G mut

G nu se pronunță dacă după el urmează N

champagne
foreign
sign
feign

GH mut

GH nu se pronunță dacă după el urmează T și la sfârșitul multor cuvinte

thought
through
daughter
light
might
right
fight
weigh

H mut

H nu se pronunță dacă înaintea lui stă W.

what
when
where
whether
why

H mut

H nu se pronunță la începutul multor cuvinte. Se folosește „an” dacă H este mut.

hour
honest
honor
heir
herb

H sonor

H se pronunță la începutul multor cuvinte. Se folosește „a” cu H sonor.

hill
history
height
happy
hangover

K mut

K nu se pronunță dacă stă în fața lui N la începutul cuvântului.

knife
knee
know
knock
knowledge

L mut

L dese ori nu se pronunță în fața lui L, D, F, M, K.

calm
half
salmon
talk
balk
would
should

N mut

N nu se pronunță dacă în fața lui stă M la sfârșitul cuvântului.

autumn
hymn

P mut

P nu se pronunță la începutul multor cuvinte care se încep cu sufuxul „psych” și „pneu„.

psychiatrist
pneumonia
psychotherapy
psychotic

S mut

S nu se pronunță în fața lui L în următoarele cuvinte:

island
isle

T mut

T nu se pronunță în următoarele cuvinte:

castle
Christmas
fasten
listen
often
whistle
thistle

U mut

U nu se pronunță dacă stă după G și în fața vocalei.

guess
guidance
guitar
guest

W mut

W nu se pronunță la începutul cuvântului dacă este urmat de R.

wrap
write
wrong

W mut

W nu se pronunță în aceste trei pronume:

who
whose
whom

Posted in Pronunciation | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Astăzi s-a născut Alfred Nobel (1833)

Posted by burdujan pe 21/10/2009


Nobel was a Swedish chemist and engineer who invented dynamite, the smokeless powder Ballistite, and an explosive gelatin more powerful than dynamite.
Nobel a fost un chimist suedez şi inginer care a inventat dinamita, pulbere fără fum Ballistite, precum şi o gelatină explozivă mai puternică decât dinamita.
In his last will, he left his enormous fortune for the endowment of the Nobel Prizes, which recognize outstanding achievements in the fields of science, literature, economics, and the promotion of peace.
În ultimul său testament, el a lăsat averea sa enormă fondând Premii Nobel, care recunoaşte realizările deosebite în domeniul ştiinţei, literaturei, economiei, precum şi în promovarea păcii.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: , | Leave a Comment »

BALL idioms

Posted by burdujan pe 16/10/2009

Keep your eye on the ball – A nu pierde din vedere scopul;
It’s a whole new ball game – Este o situaţie complet diferită;
on the ball – activ, ager, cu gândire clară, eficient, isteţ, prompt, alert.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Bancul Zilei

Posted by burdujan pe 15/10/2009

Two men se întâlnesc at the station.
What are you doing?
– Mi-am pierdut my wife și o caut!
– Ce coincidence și eu mi-am pierdut my wife și o caut. Da’ cum arată a ta?
– E tall, gingery, cu green eyes, big breasts și long legs. Da’ a ta?
Dash her, hai s-o căutam pe a ta!?

Two men – doi tipi
at the station – în gară
What are you doing? – Ce faci?
my wife – nevasta
coincidence – coincidență
tall – inalta,
gingery – roșcată,
green eyes – ochii verzi,
big breasts – sânii mari
long legs – picioare lungi
Dash her! – Dă-o dracu pe a mea!

Posted in Smile Corner :) | Etichetat: | Leave a Comment »

note, notice, take notice, pay attention

Posted by burdujan pe 14/10/2009

Verbele to note (ed), to notice (ed), to take (took, taken) notice, to pay (paid, paid) attention se traduc în limba română a observa, a atrage atenție.
Totuși, aceste verbe au anumite caracteristici lexicale distincte.

Verbul to notice are sensul cel mai general de a observa, a atrage atenție:

Anna was wearing a new hat, but Tom didn’t even notice.
Ana purta o pălărie nouă, dar Tom nici nu a observat.

Kate noticed that John left the party early.
Kate a observat că John a plecat de la petrecere prea devreme.

Îmbinarea de cuvinte to take notice se folosește, în special, în propozițiile negative:

The woman could see that the boy wanted to speak to her, but she took no notice of him.
Femeia a văzut că băiatul vroia să vorbească cu ea, dar nu a atras atenție la el.

Don’t take any notice of Mary’s sarcastic remarks.
Nu atrage atenție la observațiile sarcastice ale lui Mary.

Verbul to pay attention mai dese ori se folosește cu sensul de a atrage atenție, a acorda atenţie, decât a observa:

I wish you’d pay more attention to your work.
Aș dori să atragi mai multă atenție la lucrul său.

Verbul to note are același sens ca și to notice cu caracteristică de a reține pentru viitor:

Note the use of the definite article in this sentence.
Atrageți atenție la folosirea articolului hotărât în această propoziție.

Please note that this bill must be paid within ten days.
Vă rog, țineți minte că acest cont trebuie plătit în decurs de 10 zile.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Joc de cuvinte

Posted by burdujan pe 09/10/2009

ruler = riglă
rock = piatră
You rock! = Eşti tare!
You rule! = Ești beton!

Posted in Smile Corner :) | Etichetat: , | Leave a Comment »