Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for septembrie 2009

work, job, position, post

Posted by burdujan pe 23/09/2009

Substantivele work, job, post, position sunt sinonimele cuvântului slujbă în limba română.
Totuși au anumite nunațe stilistice.

Substantivul work are sensul cel mai general, și în cazul dat este un substantiv nenumărabil.
Adică nu are numărul plural.
Interesting work – lucru interesant
Difficult work – lucru dificil

I find my work rather boring.
Eu consider lucrul meu plictisitor.

Cuvântul work de asemenea se folosește pentru un sens mai general, cum ar fi locul de muncă.

I met Linda on my way to work.
Am întâlnit-o pe Linda în drum spre lucru.

Cuvântul work poate fi și substantiv numărabil.
În acest caz înseamnă operă de artă a unui pictor, scriitor, compozitor, etc.
A work of art – operă de artă
A work of genius – opera unui geniu

Some people say that this picture is a work of genius.
Unii oameni spun că acest tablou este o operă de artă.

This is one of his latest works.
Aceasta este una din ultimele sale lucrări.

Substantivul job este numărabil, deci are forma de plural:

She’s got a lot of jobs to do in the house.
Ea are mult de lucru prin casă.

În unele cazuri job și work se substituie reciproc.
Doar atunci când avem nevoie de numărul plural folosim job:

Celesta is looking for a job (work) of a medical nurse.
Celesta caută un serviciu de soră medicală.

Martha is constantly changing jobs.
Martha mereu schimbă lucru.

Cu toate că job se folosește în vorbire orală mai des, acest cuvânt tot mai des intră în uzanță oficială:

Marion applied for a teaching job.
Marion a aplicat la un serviciu de profesoară.

The government promised to create more jobs.
Guvernul a promis să creeze mai multe locuri de muncă.

Substantivul post se referă la stilul formal și este folosit în privința persoanelor având o calificare profesională (de medic, jurisst, etc.):

Recently the post of chief engineer has become vacant.
Recent postul inginerului șef a devenit vacant.

Substantivul position de asemenea se referă la stilul formal, dar se folosește cu sens mai larg și nu se referă la o profesie anumită:

Paul applied for a position of hotel manager.
Paul a aplicat la poziția de administrator de hotel.

Reclame

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Bancul Zilei

Posted by burdujan pe 22/09/2009

A girl se adresează la the shop assistant de la un beauty store:
– Aș dori ca my husband să îmi pay more attention. Aveți cumva a perfume care miroase ca un computer?

A girl – O tânără
shop assistant – vânzătoare
beauty store – magazin de cosmetice
my husband – bărbatul meu
pay more attention – acorde mai multa atenție
a perfume – un parfum

Posted in Smile Corner :) | Etichetat: | Leave a Comment »

Bancul Zilei

Posted by burdujan pe 21/09/2009

A student susține the exam la Economy. Subiectul: Teoria economica a lui Adam Smith. The teacher, în vârstă, observă că the student nu are idee despre teoria economică și dorind, totuși, s-o promote o întreabă:
– Dar care este the Smith’s name?
The girl este total off the beam.
– Hai amintiți-vă, este so easy!
Fără rezultat… Lui the teacher i se face milă de the student și părintește o întreaba:
– Atunci, spune-mi: cum îl chema pe the first man?
The girl roșind și evident shy răspunde:
– Petrică…

a student – o studentă
the exam – examenul
Economy – Economie
The teacher – Profesorul
promote – promoveze
the Smith’s name – prenumele lui Smith
The girl – Fata
off the beam – debusolată
so easy – atât de simplu
the first man – primul bărbat
shy – rușinată

Posted in Smile Corner :) | Etichetat: | Leave a Comment »

Astăzi s-a născut: Stephen King (1947)

Posted by burdujan pe 21/09/2009


King is a popular American author of horror stories and one of the best-selling writers worldwide.
King este un autor popular american de povestiri de groază şi unul dintre cei mai bine vânduți scriitori din întreaga lume.
His work bears the mark of the 19th-century Gothic tradition, often revealing their macabre and horrific potential.
Opera sa poartă marca tradiției gotice a secolului al 19-lea, dese ori dezvăluind potenţialul lor macabru şi oribil.
He is noted for his cinematic style, and several of his novels and stories have been made into successful movies, including The Shining, Stand by Me, and The Shawshank Redemption.
El este recunoscut pentru stilul său cinematografic, şi mai multe dintre romanele şi povestirile sale au stat la baza filmelor de succes, inclusiv Strălucirea, Prietenii, şi Închisoarea Îngerilor.

What pen names has King used?
In the past, Stephen King has written under the pen names Richard Bachman and (once) John Swithen.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: | Leave a Comment »

Football Idioms

Posted by burdujan pe 20/09/2009


the kick off – a începe ceva (o şedinţa, o lecție, o campanie, etc.)
moving the goalposts – mutarea țintelor, a schimba regulile jocului în timpul jocului
a political football – fotbal politic (când politicienii din diferite partide discută aprins ceva)

Posted in Video Lessons, Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: fatuous

Posted by burdujan pe 19/09/2009

fatuous • \FATCH-oo-us\ • adjective

: complacently or inanely foolish : silly
: fără rost, fără sens, inutil (d. o incercare, etc.), idiot, infatuat, înfumurat, plin de sine, prostesc

Exemplu în context:
„Fatuous and condescending” is how one reviewer described two of the best-selling books.
„Fără sens şi binevoitoare” este modul în care un referent a descris două dintre cele mai bine vândute cărţi.

Cuvintele fatuous și infatuation derivă de la același cuvânt latin, fatuus, însemnând absurd, fără rost.
În engleză a apărut în sec. 17.

Posted in Word of the Day | Etichetat: , | Leave a Comment »

Grammar Point – Simple Present: Forming Negatives

Posted by burdujan pe 18/09/2009

1. Grammar Point – Simple Present: Forming Negatives

Some people think you don’t have to tip in cafeteria-style restaurants.

Forma negativă a timpului prezent se formează cu ajutorul verbelor auxiliare don’t sau doesn’t îmaintea verbului de bază.
Cu pronumele I/you/we/they se folosește don’t.
Cu pronumele he/she/it se folosește doesn’t.

De exemplu, I don’t like eating out,
sau, It doesn’t cost much to dine out at a fast food restaurant.

2. Question –

The negative form of “I enjoy cooking” is:
* I enjoy don’t cooking.
* I doesn’t enjoy cooking.
* I enjoy cooking doesn’t.
* I don’t enjoy cooking.

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study Point: be someone’s rock

Posted by burdujan pe 17/09/2009

1. Quote –

My boyfriend was my rock. He gave me something to really want to live for and something to smile about.
Prietenul meu a fost susținătorul meu. El mi-a dat ceva ce m-a făcut întradevăr să doresc să trăiesc și să zâmbesc.

– Actrița Christina Applegate despre cum ea a trecut peste cancer la sân. (People.com)

2. Definition –
: a fi un ajutor, un sprijin, un susținător pentru cineva
: be supportive; help someone through a difficult time

3. Use –
In 2008, Christina Applegate received some terrible news.
În 2008, Christina Applegate a primit o veste teribilă.
At age 36, she learned that she had breast cancer.
La vârsta de 36, ea a aflat că are cancer la sân.
She was frightened and worried about the difficult treatment she would have to go through in order to get better.
Ea a fost speriată şi îngrijorată de tratamentul dificil prin care ea ar trebui să treacă pentru a se însănătoși.

Fortunately, Christina’s boyfriend was a rock.
Din fericire, prietenul Christinei a fost un sprijin pentru ea.
When someone is your rock, he supports you through a difficult time.
Când cineva este sprijinul tău, el te susţine când treci printr-o perioadă dificilă.
Christina was able to lean on her boyfriend when she was sick and afraid.
Christina a fost în măsură să se sprijine pe prietenul ei, atunci când ea a fost bolnavă şi speriată.
He was strong and solid, just like a real rock.
El a fost puternic şi solid, la fel ca o stâncă reală.

Christina Applegate had surgery and recovered from her cancer.
Christina Applegate a avut intervenţii chirurgicale şi a reușit să scape de cancer.
She is now completely healthy.
Ea este acum complet sănătoasă.

Posted in Study Point | Etichetat: , | Leave a Comment »