Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Study Point: Graduation

Posted by burdujan pe 12/06/2009

1. Read the text.
In most American high schools and universities, graduation is a pretty big deal.
În cele mai multe licee şi universităţi americane, absolvirea este un lucru foarte important.
It involves a long (some would say boring) ceremony in which all the graduating students receive their diplomas in front of their friends and families.
Este vorba de o lungă (unii ar spune plictisitoare) ceremonie, în care toţi elevii absolvenţi primesc diplomele lor în faţa prietenilor şi familiei sale.
The head of the school usually makes a speech, as does one of the top students of the graduating class.
Directorul şcolii de obicei ţine un discurs, la fel ca şi un student eminent din clasa absolventă.
Then everyone takes off these funny-looking hats and throws them in the air.
Apoi, toată lumea îţi scoate acele pălării amuzante şi le aruncă în aer.

Many schools also have a commencement speaker, an important person who offers some words of wisdom to the students before they head out into the wide, wide world.
Multe şcoli au şi un invitat de onoare, o persoană care spune câteva cuvinte de înţelepciune pentru studenţi înainte ca aceştea să plece în lumea largă.
The best and biggest schools get the best and biggest speakers.
Cele mai bune şi cele mai mari şcoli se bucură de cei mai buni şi cei mai mari invitaţi.
For example, President Obama recently spoke at the University of Notre Dame’s graduation ceremony.
De exemplu, Preşedintele Obama a vorbit recent la ceremonia de absolvire din Universitatea din Notre Dame.


2. Grammar. Your vs. You’re

Comparaţi:
You’re about to graduate, aren’t you?
Do you still look at your diploma?

You’re şi your se pronunţă la fel, dar înseamnă două lucruri total diferite.

You’re este forma scurtă a lui you are, cum în You’re cute.
Prescurtările sunt foarte frecvente în engleza vorbită.

Your este un adjectiv posesiv.
El descrie cui aparţine obiectul exprimat de substantiv, cum în, I love your new dress!
Alte adjective posesive sunt: my, his, her, their, our.

3. Exerciţii.

1. Care propoziţie este corectă:
a. I want to come your graduation. b. I want to come to you’re graduation?

2. Care propoziţie este corectă:
a. You’re eyes are a beautiful color. b. I hope you’re not mad at me. c. Shannon wants to steal you’re boyfriend. d. Let’s take you’re car instead of mine.

3. What do graduating students receive during the ceremony?
a. a cap and gown; b. money; c. a diploma; d. presents from their friends

4. Are you sure ____ not forgetting ____ wallet?
a. your, you’re; b. you’re, you’re; c. your, your; d. you’re, your

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: