Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Environmental Verbs

Posted by burdujan pe 04/06/2009

Este dificil să vorbeşti despre problemele de mediu într-o limbă străină. Următoarele verbe va vor ajuta să exprimaţi gândurile în limba engleză.

Cuvântul Traducerea / Explcaţia Exemplu în context
ban – disallow an action or thing in a specified area

– a interzice
The school banned water bottles because they are bad for the environment.

Şcoala a interzis sticlele de apă, deoarece acestea sunt dăunătoare pentru mediu.
carpool – when people take turns driving instead of taking two or more cars to the same location

– a folosi o maşină în comun, folosirea în comun a autovehiculelor
I carpool to work with two of my neighbours who also work downtown.

Eu folosesc maşina în comun cu încă doi vecini pentru a merge la slujbă, care de asemenea lucrează în centru.
clear cut or chop down – to remove trees from a forest

– a tăia (prin tăiere), a doborî (prin tăiere), a defrişa
It is important to plant new trees in nearby areas after clear cutting.

Este important de a planta copaci noi în apropierea zonelor defrişate.
compost – put certain types of waste (vegetable peels, newspapers, dry leaves) into a large container that will break down into reusable soil

– a trata cu compost
Since we started composting we’ve reduced our garbage by half.

Din moment ce am inceput compostarea am redus gunoiul la jumătate.
commute – travel from home to work (either by public transit or driving)

– a face naveta (la serviciu)
Imagine how much pollution you cause in a lifetime by commuting two hours a day?

Imaginaţi-vă cât de multă poluare se face în timp ce faci naveta la serviciu de două ore pe zi?
consume – take into our bodies or homes

– a consuma
Americans consume more than their share of the earth’s resources.

Americanii consumămai mult decât face partea lor a resurselor pământului.
donate – give money or items to an organization or individual in need

– a dona
Donate money to this fund, to protect animals.

Donează bani acestei fondaţii, pentru protecţia animalelor.
emit – to give off or out

– a emite
Cars emit harmful pollutants into the atmosphere.

Automobile emit poluanţi dăunătoare în atmosferă.
fertilize – treat plants and green spaces (lawns and fields) with special chemicals that helps them to grow

– a fertiliza
If you are going to fertilize your lawn, make sure to use an organic fertilizer.

Dacă ai de gând să fertilizezi gazonul, asiguraţi-vă că folosiţi un îngrăşământ organic.
minimize – make as little as possible

– a minimaliza
We can minimize pollution by walking instead of driving to work or school.

Putem minimiza poluarea plimbându-ne în loc de să mergem cu maşina la locul de muncă sau şcoală.
pollute – put dangerous substances into the ground and the air

– a polua
Fumes from factories pollute our lakes and oceans.

Fumul fabricilor poluează lacurile şi oceanele noastre.
preserve – keep in its natural state

– a păstra, a proteja
We need stronger laws in order to preserve our forests.

Avem nevoie de legi mai puternice cu scopul de a proteja pădurile noastre.
protect – keep from harm

– a proteja
It is important to protect your skin from the harmful UV rays of the sun.

Este important de a vă proteja pielea de razele solare ultra violete nocive.
protest – voice concern about; fight against an issue or decision

– a protesta
The environmentalists will protest if the road builders don’t make a bicycle lane.

Militanţi ecologişti vor protesta în cazul în care constructorii de drumuri, nu vor face o bandă de biciclete.
recycle – to take materials from garbage and form it into something new that can be used

– a recicla, a refolosi, a reutiliza (deşeuri)
Please recycle your junk mail instead of throwing it in the garbage.

Vă rugăm să reciclaţi poşta nesolicitată în loc să o aruncaţi în gunoi.
reduce – use less

– a reduce
You can reduce your household waste by buying products with less packaging.

Puteţi să reduceţi deşeurile menajere prin achizitionarea de produse mai puţin ambalate.
reuse – use again

– a folosi din nou
We reuse the inner bags from the cereal boxes inside our small garbage can.

Noi refolosim pachetele de la cutiile cu fulgi de ovăz în interiorul coşului mic de gunoi.
throw away – put in the garbage

– a azvârli (la gunoi), a arunca
Don’t throw away your grass clippings; leave them on your lawn.

Nu aruncaţi fânul după tăierea ierbii; lasă-l pe gazon.
use up – use until there is no more

– a folosi pana la capăt, a consuma complet
We are using up the earth’s natural resources faster than ever.

Supraconsumăm resursele naturale, mai repede decât oricând.
waste – throw away something that is still useful

– a irosi, a risipi
Don’t waste toilet paper; use one or two sheets instead of three or four.

Nu irosi hârtie igienică; foloseşte una sau două foi în loc de trei sau patru.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: