Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for mai 2009

Who

Posted by burdujan pe 31/05/2009

who se foloseşte când este vorba despre oameni.

Exemple în context:
Jane is the woman who helped me finish the application.
Jane este femeia care m-a ajutat să formulez cererea.

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »

O Captain! My Captain!, by Walt Whitman

Posted by burdujan pe 31/05/2009

O Captain! My Captain!

O CAPTAIN! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red!
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here, Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck
You’ve fallen cold and dead.

My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will;
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult, O shores! and ring, O bells!
But I, with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Posted in Video Lessons | Etichetat: , | Leave a Comment »

Astăzi s-a născut Walt Whitman (1819)

Posted by burdujan pe 31/05/2009


Walter Whitman was an American poet
Walter Whitman a fost un poet american
whose works celebrate the freedom and dignity of the individual
ale cărui lucrări sărbătoresc libertatea şi demnitatea persoanei
and sing the praises of democracy and the brotherhood of man.
şi cântă elogii democraţiei şi fraternităţii.
His Leaves of Grass, unconventional in both its content and technique,
Leaves of Grass, original şi în conţinut şi în tehnică,
is one of the most influential volumes of poetry in the history of American literature.
este unul dintre cele mai influente volume de poezie în istoria literaturii americane.
When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d is considered one of the finest elegies in the English language.
When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d este considerat unul dintre cele mai fine elegii în limba engleză.

Question: It was written as a tribute to what US president?

Answer: Walt Whitman wrote When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d in remembrance of President Lincoln, of whom Whitman was very fond.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: subvention

Posted by burdujan pe 30/05/2009

subvention • \sub-VEN-shun\ • noun

a : the provision of assistance or financial support
b : endowment
c : a subsidy from a government or foundation
[Ro] : subsidie, subvenţie

Exemplu în context:
The earliest documented subvention for the museum was a grant from the federal government in 1853.
Cel mai vechi document despre subvenţionarea muzeului a fost un grant de la guvernul federal în 1853.

O subvenţie este o formă de asistenţă, aşa că nu ar trebui să fie o surpriză că termenul subvention provine de la cuvântul latin subventio care înseamnă asistenţă.
Subvention deasemenea poate fi verb, şi se traduce a acorda o subvenţie.
Mai există şi un alt verb to subvent, sinonim cu to subvention.

Posted in Word of the Day | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Astăzi s-a născut John F. Kennedy (1917)

Posted by burdujan pe 29/05/2009


A decorated veteran of World War II,
Un veteran decorat în cel de-al Doilea Razboi Mondial
John F. Kennedy was the youngest and first Catholic to be elected US President,
John F. Kennedy a fost cel mai tânăr şi primul catolic ales în calitate de preşedinte al SUA
serving from 1961 until his assassination in 1963.
exercitând funcţia din 1961 şi până la asasinarea sa în 1963.
Kennedy drafted an ambitious domestic program,
Kennedy a elaborat un program ambiţios de politici interne,
but his administration soon became enmeshed in a series of foreign crises,
dar curând administraţia s-a implicat într-o serie de crize externe
including the Space Race, the Cuban Missile Crisis, the failed Bay of Pigs invasion, and the Vietnam War.
inclusiv Space Race, criza rachetelor cubaneze, a eşuat în invazia din Bay of Pigs, şi în războiul din Vietnam.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: | Leave a Comment »

Foot Expressions

Posted by burdujan pe 29/05/2009

Cuvântul foot este unul dintre cele mai vechi în limba engleză:

O.E. fot, from P.Gmc. *fot (cf. O.N. fotr, Du. voet, Ger. Fuß, Goth. fotus “foot”), from PIE *pod-/*ped- (cf. Avestan pad-; Skt. pat, acc. padam “foot;” Gk. pos, Attic pous, gen. podos; L. pes, gen. pedis “foot;” Lith. padas “sole,” peda “footstep”).

Cuvântul foot poate fi găsit în multe expresii idiomatice ale limbii engleze.
Aici vom enumera câteva din ele.

foot the bill — a achita nota de plată:
I’ll go to the convention if the company will foot the bill. (Voi merge la congres în cazul în care compania va suporta toate cheltuielile.)

have one foot in the grave – a fi cu un picior în groapă:
When you had the flu, you looked as if you had one foot in the grave. (Când ai avut gripa, arătai ca şi cum ai avea un picior în mormânt.)

to get cold feet – a-l trece sudorile, a-l lua cu frig, a sta cu frica în sân, a-i intra frica în oase, a-l trece răcorile, a-i îngheţa sângele în vine, a-şi pierde entuziasmul (in ultima clipa), a-şi pierde curajul (in ultima clipa):
It’s the morning of the wedding and the bride has cold feet. (Este dimineaţa zilei de nuntă şi mireasa are mari emoţii.)

to land on your feet – a trece printr-o situaţie dificilă fără daună:
Don’t worry about Jack in this storm. He always lands on his feet. (Nu vă faceţi griji pentru Jack în această furtună. El totdeauna ştie să iasă din situaţie.)

not to put a foot wrong – a nu da greş:
Mr. Perfect there never puts a foot wrong with the boss. (Dl. Perfect nu se ceartă niciodată cu şeful.)

to put one’s feet up – a relaxa:
Now that you’ve finished the project, you can put your feet up for awhile. (Acum, când aţi terminat proiectul, aveţi posibilitatea să vă odihniţi ceva timp.)

My foot! – interjecţie ce exprimă neîncrederea:
Abner Potts made a perfect score on the exam? My foot! (Abner Potts a primit notă bună la examen? Cum de?!)

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Study Point: step up to the plate

Posted by burdujan pe 28/05/2009

Încercaţi să traduceţi îmbinarea de cuvinte evidenţiată:

In tough times, my friends always step up to the plate.

– Actriţa Jennifer Garner despre prietenie. (People)

to step up to the plate: înseamnă a prelua răspunderea asupra sa

Jennifer Garner and her husband Ben Affleck love to watch their favorite team, the Boston Red Sox, play baseball.
Lui Jennifer Garner şi soţului său Ben Affleck le place să privească cum echipa lor vaforită, the Boston Red Sox, joacă baseball.

On game days, they’re often seen in the stands, cheering for the players.
În ziua meciului, ei pot fi văzuţi pe standion, aplăudând jucătorii.
So it’s not surprising to hear Jennifer use a slang expression that comes from baseball.
Deaceia, nu este surprinzător să o auzi pe Jennifer să utilizeze o expresie care vine de la baseball.

In baseball, when a player steps up to the plate, he gets into position to hit the ball.
În baseball, când un jucător atinge baza, el se pune în poziţia să lovească mingea.

But you don’t have to be a baseball player to step up to the plate.
Dar nu e numaidecât să fii un jucător de baseball ca să atingi baza (step up to the plate).
Whenever you take on a responsibility or meet a challenge, you’re stepping up to the plate.
Ori de câte ori ai lua o responsabilitate sau primeşti o provocare, tu preiai răspunderea asupra sa (you’re stepping up to the plate).
Jennifer Garner says that her friends always step up to the plate and support her whenever she’s going through a hard time.
Jennifer Garner spune că prietenii săi întotdeauna preiau răspunderea asupra sa (step up to the plate) şi o susţin ori de câte ori ea trece prin timpuri grele.

Posted in Study Point | Etichetat: , | Leave a Comment »

Common Abstract Nouns

Posted by burdujan pe 28/05/2009

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »