Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for aprilie 2009

Zetinyagli Yaprak Dolmasi

Posted by burdujan pe 30/04/2009

Ingredients
* 500g vine or cabbage leaves (frunze de poamă sau varză): as thin as possible (cât mai subţiri posibil)
* 1 kilo of onions (capă)
* 1.5 cups of rice (căni de orez)
* 1 glass of olive oil (ulei de măsline)
* 3 cups of boiling water (căni de apă fierbinte)
* 1 tablespoon of pimento (lingură de cuişoare)
* 2-3 lumps of sugar (cuburi de zahăr)
* 1 lemon (lămâie)
* A pinch of salt (un vârf de sare)
* Chopped mint leaves (frunze de mintă fărămiţate)
* A pinch of black pepper (un vârf de piper negru)

Instructions
1. Peel the onions and cut them thinly. Sauté without oil and at a low heat.
2. When the onions’ colour is getting darker, add the oil.
3. Then add the rice and continue to sauté.
4. Next, add 1.5 cups of boiling water and put in the sugar and spices (pimento, black pepper, salt, mint).
5. Lower the heat and simmer until the rice absorbs all the water.
6. Now wrap a spoonful of the mixture in each vine leaf.
7. Lay all of them in the saucepan and squeeze a lemon over them.
8. Then put a plate on top of the parcels (to stop the vine leaves from opening) and add 1.5 cups of boiling water and bring back to the boil. When the water is boiling, lower the heat and cook until the water has all gone.

Posted in EFL kitchen | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Prezentul Perfect (Present Perfect). Prepoziţia For.

Posted by burdujan pe 30/04/2009

Se foloseşte Prezentul Perfect (present perfect) cu prepoziţia for pentru a exprima perioada de timp până-n momentul prezent.

Exemple:
She’s played tennis for five years.
I’ve known her for many years.

Prezentul Perfect (Present Perfect). Prepoziţia Since.

Posted in Grammar | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study point: the big picture

Posted by burdujan pe 30/04/2009

1. Citat. Încercaţi să ghiciţi semnificaţia cuvintelor evidenţiate:

I just try not to look too far in the future. It gets terrifying if you look at the big picture. – Reese Witherspoon.

2. Definiţia.

the big picture = all consequences, the long range future
[Ro]  imaginea / situaţia de ansamblu / în întregime, pe o perioadă lungă în viitor

3. Citiţi.

When people talk about the big picture, they don’t mean a large photograph or painting. They’re referring to a complete situation. Often, thinking about the big picture means considering the future, not just the present.

So Reese isn’t talking about a real photograph. In fact, she’s talking about the situation of being in love. Many people wonder if she and her boyfriend Jake Gyllenhaal are going to get married. But Reese would rather focus on the present and just enjoy being in love than worry about the future or think about the big picture.

Posted in Study Point | Etichetat: , | Leave a Comment »

Word of the Day: sententious

Posted by burdujan pe 30/04/2009

sententious • \sen-TEN-shus\ • adjective

1 : given to or abounding in aphoristic expression or excessive moralizing
2 : terse, aphoristic, or moralistic in expression
[Ro] plictisitor, plin de sentinţe [inv.], sentenţios, emfatic

Example sentence:
The paper that Jed handed in to his teacher was not so much a research paper as a sententious manifesto denouncing globalization.
Lucrarea pe care Jed a dat profesorului nu a fost atât o lucrare de cercetare cât un manifest sentenţios denunţând globalizarea.

Nowadays, sententious is usually uncomplimentary, implying banality, oversimplification, and excessive moralizing.  The original Middle English sense of sententious was full of meaning, a meaning adopted from Latin sententiosus (from sententia, meaning sentence or maxim). In Modern English, sententious has sometimes referred to what is full of significance and expressed tersely.

Posted in Word of the Day | Etichetat: | Leave a Comment »

Study point: on a date

Posted by burdujan pe 29/04/2009

1. Memorizaţi cuvintele noi.
* not think anything of * sign * prospects * seeing * hardly
* touchy-feely * chemistry * go Dutch * treat

2. Citiţi.

Dating one of your friends can be confusing. Even if you’re both attracted to each other, it can be hard to know what the other person wants.

Marni and Dale are new friends. They haven’t hung out enough to know how the other one usually acts. So when Dale gets a little touchy-feely, Marni wonders if he wants more than just friendship.

3. Priviţi cum Marni şi Devan încearcă să iasă din situaţie.

4. Gramatica. Prezentul Perfect (Present Perfect). prepoziţia Since.

Devan spune că ea şi Marni: We haven’t talked since the whole John breakup hardly.
Ea foloseşte Prezentul Perfect pentru a exprima o acţiune care s-a început în trecut li a continuat până în prezent.

Prezentul Perfect se formează cu have sau has + past participle.

Prezentul Perfect se foloseşte dese ori cu since.
Since înseamnă din vremea când şi indică momentul din care se începe acţiunea.
De exemplu, în: I have lived in New York since 2008. înseamnă ca eu am început să trăiesc în New York în 2008 şi mai locuiesc acolo.

Asking about life experience.

5. Întrebarea.

efl-polls

Posted in Grammar, Polls, Study Point, Video Lessons | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

It’s Me vs It is I

Posted by burdujan pe 29/04/2009

Care este diferenţă dintre:
a.It is me. b.It is I. c.This is me. d.This is I. e.This is Mr. XXX.

Variantele: It is me. It is I.
În secolul al 18, când savanţii stabileau regulile gramaticale, una din regulile spunea:

un pronume la cazul nominativ (astăzi Pronumele Personal) urmează verbul to be:
It is I.
It is we.
It is they.
Această regulă este o preluare din regula gramaticală latină.
Existenţa acestei reguli nu interzice majorităţii englezilor să spună: It’s me.

Concluzia: Regula precum că după verbul to be numaidecât este urmat de pronumele personal nu se foloseşte de toţi vorbitori în orice situaţie.

Variantele: This is me. This is I.

Unicul context pentru This is me (cu excepţia răspunsului la telefon) poate fi descrierea fotografiilor unei persoane.
This is me when I was five.
This is me the summer after I graduated.

Varianta This is I ar suna straniu în acest context.

Varianta: This is Mr. XXX.

E o îmbinare de cuvinte într-un astfel de context:
This is the author of my favorite novel.
This is Mr. Cooper, my Spanish teacher.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Word of the Day: apathy

Posted by burdujan pe 29/04/2009

apathy • \AP-uh-thee\ • noun

1 : lack of feeling or emotion : impassiveness
2 : lack of interest or concern : indifference
[Ro] indiferenţă, apatie

Example sentence:
Every electoral season, editorials in the local newspaper complain about voter apathy and cynicism.
În fiecare sezon electoral, editoriale ziarelor locale se plâng de apatia şi cinismul alegătorilor.

Apathy was borrowed into English in the late 16th century from Greek apatheia, which itself comes from the adjective apathēs, meaning without feeling. Apathēs, in turn, was formed by combining the negating prefix a- with pathos, meaning emotion. Pathos is the source of the identically spelled noun in English meaning either an element in experience or in artistic representation evoking pity or compassion or an emotion of sympathetic pity. Pathos also gave us such words as antipathy, empathy, sympathy, pathetic, and even the archaic word pathematic (emotional).

Posted in Word of the Day | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Have to

Posted by burdujan pe 28/04/2009

have to se foloseşte pentru obligaţii şi responsabilităţi zilnice:

Exemple:
John has to get up at seven every morning.
(John trebuie să se trezească la orele şapte în fiecare dimineaţă)
Students have to complete all homework on time.
(Studenţii trebuie să finiseze toate temele la timp)

Posted in Grammar | Leave a Comment »