Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Verbele show, demonstrate, display, exhibit, reveal

Posted by burdujan pe 11/08/2010

Verbele to show (showed, shown), to demonstrate (ed), to display (ed), to exhibit (ed), to reveal (ed) în traducere înseamnă a arăta, a demonstra.

Verbul to show – „a arăta” – are sensul cel mai general dintre toate:
to show a new videocamera – a arăta o cameră video nouă,

Will you show me the shortest way to the station, please?
Îmi vei arăta drumul cel mai scurt până la stație?

Verbul to demonstrate – „a arăta”, „a demonstra” se folosește în următoarele contexte:

a) se referă la sentimente personale ale omului manifestate prin acțiuni:

The boy demonstrated his love for the puppy by taking good care of it.
Băiatul își demonstra dragostea față de cățeluș prin faptul că avea grijă de el.

b) a arăta, prin argumente sau prin exemple concrete, adevărul sau neadevărul unei afirmații, al unui fapt etc.:

The salesperson demonstrated to me how to use the video camera.
Vânzătorul mi-a demonstrat cum funcționează această cameră video.

c) a face parte în acțiuni publice:

The workers marched through the streets with flags and posters demonstrating their solidarity.
Muncitorii mărșăluiau pe stradă cu drapele și postere demonstrând solidaritatea lor.

Verbul to display – „a arăta”, „a da dovadă de”, „a manifesta”:
to display one’s intelligence – a-și manifesta inteligența
to display one’s generosity – a-și manifesta generozitatea

The soldiers displayed no fear under the enemy’s fire.
Soldații au dat dovadă de lipsă de frică în fața focului inamicului.

Verbul to exhibit – „a expune (la o expoziţie, etc.)” „a arăta” cu scopul atragerii atenției:

George wondered why I didn’t want to exhibit my paintings.
George s-a interesat de ce nu doresc să expun tablourile mele la expoziţie.

Vervul to reveal – „a destăinui”, „a divulga”:
The girl made me swear never to reveal her secret.
Fata m-a obligat să jur, că niciodată nu-i voi divulga secretul.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Study Point: 02 August, 2010

Posted by burdujan pe 02/08/2010

Proverb:
Charity begins at home.
= a person´s first obligation should be to help the member of his own family before he can begin thinking of talking about helping others.
= cămaşa e mai aproape decât haina
= drag mi-e de tine dar de mine mi se rupe inima
= mai aproape dinţii decât părinţii

Quote:
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
Cel mai bun şi mai frumos lucru din această lume nu poate fi văzut sau măcar auzit, ci trebuie simţit cu inima.
– Helen Keller

Word of the Day:
to socialize
• take part in social activities; interact with others
• a socializa, a pregăti in comun (un program, etc.)

Idiom:
catch on –
E.g. He is a smart child he catches on very fast.
• to begin to understand something.
• a înţelege, a pricepe

Posted in Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Posted by burdujan pe 26/07/2010

Slang:
chick
= a young woman, particularly an attractive young one;
= amică, femeiuşcă, puştoaica, gagică

Proverb:
One good turn deserves another.
= you help someone – they help you.
= după faptă şi răsplată,
= bine cu bine se răsplăteşte,
= serviciu contra serviciu

Quote:
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
Motivaţia e ceea ce te pune în mişcare. Obiceiul e ceea ce te face să continui.
– Jim Ryun

Word of the Day:
blackmail
• a threatening to reveal substantially true information about a person to the public, a family member, or associates unless a monetary demand is met
• șantaj

Posted in Study Point, Vocabulary | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Study Point #18.07.2010

Posted by burdujan pe 18/07/2010

Slang:
wicked
= very good, excellent, cool
= foarte bun, excelent
Proverb:
A fool and his money are soon parted.
= a wise man has money because he´s careful.
= banii nu fac casă bună cu nebunii

Word of the Day:
mugging
• assault with intent to rob
• jaf

Idiom:
have a hold of something –
E.g. Since the release of their new product the company has a hold of the market.
• to have complete control of something or someone.
• a avea control asupra

Posted in Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Verbele to wait, to expect, to anticipate

Posted by burdujan pe 13/07/2010

Verbele to wait (ed), to expect (ed), to anticipate (ed) se traduc a aștepta, dar au și nuanțe de sens.

Verbul to wait înseamnă a aștepta o perioadă anumită sau până la un moment dat. După acest verb deobicei se folosește prepoziția for:

We waited to see what would happen.
Am așteptat să vedem ce se va întâmpla.

We are going to have dinner soon. Everybody is waiting for you.
Vom lua masa curând. Toși așteaptă pe tine.

Verbul to expect înseamnă „a fi în așteptarea unui eveniment în viitor:

Heavy showers are expected later in the afternoon.
În a doua jumătate a zilei se așteaptă averse de ploaie.

Hillary was not yet home; she had been expected on Wednesday, but wired that it would be Friday.
Hillary încă nu era acasă, toți o așteptau Miercuri, însă ea a anunțat că va veni Vineri.

Comparați: We expect the taxi in five minutes, let’s go out and wait for it outside.

Verbul to anticipate înseamnă „a anticipa”:

We anticipated cold winter that’s why we had bought an extra supply of coal.
Noi am anticipat iarna rece, de aceia ne-am aprovizionat mai mult cu cărbune.

I didn’t anticipate that she would be so hostile.
Nu m-am așteptat că va fi atât de ostilă.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study Point #12.07.2010

Posted by burdujan pe 12/07/2010

Slang:
sitting duck
= an easy target
= pradă uşoară
= vânat uşor

Proverb:
Grass doesn´t grow on a racetrack.
= pe cararea bătută nu crește iarba.

Quote:
This one step – choosing a goal and staying to it – changes everything.
Acest pas – alegerea unui țel și hotărârea de a nu-l schimba – schimbă totul.
~ Scott Reed

Idiom:
to lay one’s cards on the table –
E.g. ‘If we are to make a deal we both have to lay our cards on the table.’
• to be honest about opinions and plans.
• a da cărţile pe faţă

Posted in Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

USA Independence Day in Moldova 06/07/10

Posted by burdujan pe 06/07/2010

Posted in Video Lessons | Etichetat: | Leave a Comment »

Study Point #04.07.2010

Posted by burdujan pe 04/07/2010

Slang:
Girl Friday
= a female assistant who has a range of duties
= secretară principală

Proverb:
Don´t cry over spilt milk.
= that problem is past – move on
= lacrimile nu ajută
= ce-a fost, a fost
= cu plânsul nu se învie morţii

Quote:
A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.
Un vis pe care îl visezi singur e doar un vis. Un vis pe care îl visezi împreuna cu ceilalți e realitate.
– John Lennon

Word of the Day:
debit note
• a note indicating an amount owed by a person or company; serves the same function as an invoice
• notă de debitare

Posted in Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »